Supportive Staff

Sr. No. Full Name of the Staff Member
1 Ms. Swati Sunil Mahajan
2 Mr. Murlidhar Kalu Amritkar
3 Ms. Gayatri Ravindra Gaydhani
4 Ms. Bhagyashri Vijay Chavan
5 Mr. Suresh Pandurang Khairnar
6 Mr.Dhiraj Chandrakant Rajgire
7 Mr.Nikhil Rajendra Sonawane
8 MrAbhijit Sudhir Paliwal
9 Mr.Bhushan Revanath Chaudhari
10 Mr.Mayur Gautam Salve
11 Mr.Shrikant Sureshrao Patil
12 Mrs.Deepali Amol Kulkarni
13 Mr. Umesh Sukhdev Pagare
14 Mr. Pramod Ratan Salve
15 Mr. Vijay Nandkishor Sonawane
16 Mrs. Nisha Shrikant Kute